L 50 – segmenty przesuwne, zabudowy balkonów i logii oraz przesuwnych ścian wewnętrznych

Zastosowanie

 • do wykonywania nie wymagających izolacji termicznej, przesuwnych zabudów balkonów i logii – odmiana L50B.
 • do wykonywania przesuwnych ścian wewnętrznych i okien podawczych – odmiana L50S.

Segmenty L50B przeznaczone są do wykonywania zabudowy balkonów na kondygnacjach położonych na wysokości do 25m nad terenem oraz logii na kondygnacjach położonych do 55 m nad terenem.

Wyroby L 50S przeznaczone są do wykonywania przesuwnych ścian działowych (pełnych i przeszklonych), które mogą być stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Opis techniczny
System L 50 składa się z jednokomorowych profili aluminiowych bez przekładki termicznej.
Przesuw skrzydeł odbywa się na specjalnie do tego celu przystosowanych wózkach jezdnych.

Ze względu na zastosowaną futrynę, istnieje możliwość prefabrykacji konstrukcji na szynie podwójnej lub potrójnej.

Głębokość zabudowy to:

 • futryna – 50 mm (dwujezdniowa), 89.5 mm (szyna trój jezdniowa),
 • skrzydło – 30 mm

W systemie L 50 można stosować różnego typu wypełnienia (szkło pojedyncze, bezpieczne lub zespolone, oraz płyty wiórowe nieprzezroczyste) o grubości od 4 do 18 mm.

Maksymalne wymiary konstrukcji które możliwe są do wykonania w tym systemie to:

 • L 50B – maksymalne wymiary segmentu okiennego H=1650, B=1300mm
 • L 50B – maksymalne wymiary segmentu drzwiowego H=2800, B=1300mm
 • L 50S – maksymalne wymiary segmentu przesuwnego H=3000, B=1500mm
  Maksymalny ciężar skrzydła – 40 kg
  Parametry techniczne
  Klasyfikacja ogniowa segmentów Yawal L 50
  Segmenty i ściany L 50 zostały sklasyfikowane jako:
 • nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) – ściany i segmenty przeszklane,
 • słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) – ściany pełne

Izolacyjność akustyczna wg PN-87/B-02151/03

 • Szyba bezpieczna ze szkła warstwowego o grubości 6.4 mm (33.1) – Rw=22dB