Instrukcja montażu okna tradycyjnego

Poprawny montaż okna przedłuży zdecydowanie jego żywotność.
W celu ułatwienia manipulowania oknem w trakcie obsadzania należy zdjąć skrzydła i posługiwać się samą ościeżnicą.
Luz montażowy nie może być mniejszy niż 10mm na stronę.
Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy oraz odpowiednio unieruchomić za pomocą klinów drewnianych.
Do mocowania okien stosowane powinny być kołki rozporowe tzw. dyble Æ10, lub kotwy montażowe.Instrukcja montażu okien

Instrukcja montażu okien

Po zamocowaniu ościeżnicy należy nałożyć skrzydła i odpowiednio je wyregulować.
Następnie należy wykonać izolację okna za pomocą piany poliuretanowej pomiędzy ościeżnicą a murem. Przed uszczelnianiem pianą zalecane jest zwilżenie wodą szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Po utwardzeniu się pianki wyjmujemy kliny i powstałe puste przestrzenie również wypełniamy pianką. Pianka montażowa jest jedynie materiałem izolacyjnym i niedopuszczalne jest stosowanie jej jako jedynego materiału mocującego okno z murem.
W dolnych poziomych elementach ościeżnicy i skrzydeł są wykonane otwory do odprowadzenia wody opadowej, których nie należy zasłaniać.
W trakcie montażu należy pamiętać, że ostatecznym zwieńczeniem nowego okna jest zamontowany pod nim parapet zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny odpowiednio uszczelniony silikonem.

Instrukcja montażu okna Rehau Nordic