FA 50HL

Fasada FA 50 wariant HL – przekrój przez słup fasadowy

Fasada FA 50 wariant HL – przekrój przez poprzeczkę fasadową