FA 50SL

Fasada FA 50 wariant SL – przekrój przez słup fasadowy

Fasada FA 50 wariant SL – przekrój przez poprzeczkę fasadowy