PBI 40 Economic (PBI 40E)

System PBI 40 Economic (PBI 40E) służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i kon¬strukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, nienośne ściany działowe, witryny, boksy.

Na bazie systemu PBI 40E można wykonać także drzwi i ściany dymo-szczelne.

Wyroby budowlane wykonane z prezentowanego zestawu materiałów. PBI 40E przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być także stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

Opis techniczny

System PBI 40E składa się z profili aluminiowych bez izolacji termicznej o wymiarze charakterystycznym 40mm (głębokość zabudowy) zarówno dla futryny jak i dla skrzydeł.
W systemie PBI 40E można stosować różnego typu wypełnienia przeźroczystego i nieprzeźroczystego o grubości od 4 do 24mm.

Maksymalne wymiary konstrukcji które możliwe są do wykonania w tym systemie to:

  • HxB=2400mmx1200mm w przypadku drzwi jednodzielnych
  • HxB=2400mmx2210mm w przypadku drzwi dwudzielnych

gdzie:
H – wysokość drzwi w świetle
B – szerokość drzwi w świetle

Dodatkowe walory (szczególne dla danego systemu)
Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakość wykończenia powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowym i anodowanie.
Oferowane są wyroby malowane w dowolnych kolorach wg oznaczeń RAL.
W systemie PBI 40E używa się tych samych okuć i akcesoriów (złączki, uszczelki, profile zatrzaskowe do mocowania wypełnień) co w systemach PBI 50N, PI 50N.

Cechy charakterystyczne
System PBI 40E pozwala tworzyć konstrukcje ścianek działowych, ścianek kasowych oraz drzwi i okien nie wymagających izolacji termicznej. Wykorzystywany jest do ekonomicznej zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym.

Jako wypełnień używa się wszelkiego rodzaju szkła dostępnego na rynku. Mogą to być szyby pojedyncze, zespolone lub kuloodporne, wykonane ze szkła przezroczystego, absorpcyjnego, ornamentowego lub refleksyjnego. Oprócz wymienionych stosuje się także wypełnienia w postaci paneli aluminiowych, dowolnych ścianek meblowych, płyt gipsowych albo płyt poliwęglanowych. Maksymalna grubość wypełnienia wynosi 24mm.

W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia konstrukcji w różnych konfiguracjach i układach. Możliwe jest także wykonanie ścian pod dowolnymi kątami w tym pod kątem 90 i 135 stopni.

Parametry techniczne

Parametr Wartość
Siła operacyjna klasa 2 PN-EN 12217
Odporność na obciążenia statyczne pionowe klasa 1 PN-EN 947
Odporność na skręcanie statyczne klasa 1 PN-EN 948
Odporność na uderzenie ciałem twardym klasa 1 PN-EN 950
Odporność na obciążenie udarowe ciałem miękkim i ciężkim klasa 1 PN-EN 949
Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie klasa 5 PN-EN 12400
Izolacyjność akustyczna Rw 22-32dB
Dymoszczelność Sa Sm PN-EN 13501-2
Odporność profili na korozję C1-C4 PN-EN 12944-2