Instrukcja montażu

Instrukcja montażu okna tradycyjnego

  • Poprawny montaż okna przedłuży zdecydowanie jego żywotność.
  • W celu ułatwienia manipulowania oknem w trakcie obsadzania należy zdjąć skrzydła i posługiwać się samą ościeżnicą.
  • Luz montażowy nie może być mniejszy niż 10mm na stronę.
  • Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy oraz odpowiednio unieruchomić za pomocą klinów drewnianych.
  • Do mocowania okien stosowane powinny być kołki rozporowe tzw. dyble Æ10, lub kotwy montażowe.
  • Po zamocowaniu ościeżnicy należy nałożyć skrzydła i odpowiednio je wyregulować.
  • Następnie należy wykonać izolację okna za pomocą piany poliuretanowej pomiędzy ościeżnicą a murem. Przed uszczelnianiem pianą zalecane jest zwilżenie wodą szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Po utwardzeniu się pianki wyjmujemy kliny i powstałe puste przestrzenie również wypełniamy pianką. Pianka montażowa jest jedynie materiałem izolacyjnym i niedopuszczalne jest stosowanie jej jako jedynego materiału mocującego okno z murem.
    W dolnych poziomych elementach ościeżnicy i skrzydeł są wykonane otwory do odprowadzenia wody opadowej, których nie należy zasłaniać.
  • W trakcie montażu należy pamiętać, że ostatecznym zwieńczeniem nowego okna jest zamontowany pod nim parapet zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny odpowiednio uszczelniony silikonem.

Instrukcja montażu okna Rehau Nordic

Instrukcja montażu okna Rehau Nordic

(PDF)