Pielęgnacja i konserwacja okien

Zabrudzenia powierzchni ram należy usuwać letnią wodą z dodatkiem typowych środków czyszczących używanych w gospodarstwie domowym. Nie należy używać proszków do szorowania, szczotek drucianych, środków czyszczących na bazie rozpuszczalników.

W dolnych poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł są wykonane otwory do odprowadzenia wody opadowej, których nie należy zasłaniać. Folia zabezpieczająca profile ościeżnicy i skrzydła, powinna zostać usunięta nie później jak 3 miesiące po zamontowaniu okien.

Stosowane uszczelki są wykonane z tworzywa EPDM, odpornego na starzenie i warunki atmosferyczne. Zaleca się konserwowanie uszczelek raz w roku poprzez smarowanie olejem silikonowym (dostępnym w handlu jako konserwant uszczelek samochodowych).

Szyby stosowane w oknach wykonane są ze szkła typu flota. Wszelkie zabrudzenia należy usuwać z nich wyłącznie za pomocą letniej wody i środków stosowanych w gospodarstwie domowym. Szyby należy chronić przed zabrudzeniem zaprawą murarską i substancjami żrącymi, które mogą wejść w reakcję chemiczną ze szkłem i spowodować wystąpienie plam.

Okna są wyposażone w regulowane okucia obwiedniowe firmy MACO. Stosowanie tego typu okuć zapewnia prawidłowe przyleganie skrzydła do ościeżnicy na całym obwodzie, co zapewnia szczelność przy bardzo silnych wiatrach i ulewach.

UWAGA:

Okna PCV produkowane przez firmę AGAT+ są bardzo szczelne. Aby zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniu, należy przeprowadzać krótkie intensywne wietrzenie. Wszystkie skrzydła uchylno-rozwierne (UR) są wyposażone w specjalne okucie i można je ustawić w pozycji „rozszczelnione”.

Okucia należy chronić przed zaprawą murarską. W celu zmniejszenia oporów ruchu, okucia należy regularnie konserwować. Raz w roku wszystkie części ruchome należy oczyścić z kurzu, cząstek tynku i posmarować smarem (wazelina techniczna lub olej uniwersalny).