Warunki gwarancji

„AGAT+” gwarantuje , że wyroby wykonane są na podstawie odpowiednich dokumentów odniesienia i są dobrej jakości.

1. Udziela się 2-letniej gwarancji w zakresie profili PVC na produkowane przez „AGAT+” w/w wyroby.

Szczegółowe warunki gwarancji na stolarkę z PVC:

 • niezmienność koloru
 • odporność na deformację
 • szczelność
 • trwałość uszczelek
 • wewnętrzną czystość szyb

2. Udzielona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy gdy montaż odbędzie się zgodnie ze sztuką budowlaną oraz gdy przeprowadzona będzie okresowa konserwacja wg zaleceń Producenta w okresie na jaki gwarancja została udzielona tj. regulacja i konserwacja okucia oraz konserwacja uszczelek.
(UWAGA! Regulacja okuć jest obowiązkiem MONTAŻYSTY i nie podlega gwarancji).

3. Gwarancją nie objęte są:

 • uszkodzenia mechaniczne i wywołane w nim wady
 • uszkodzenia i wady powstałe z niewłaściwej obsługi
 • uszkodzenia mechaniczne szyb
 • zjawiska optyczne zwane ‘Pierścieniem Newtona” (efekt tęczy) będący właściwością szyb zespolonych thermofloat

4. W razie ujawnienia w okresie gwarancji wad wyrobu, które wynikły z winy Gwaranta zostaną one bezpłatnie usunięte w następujących terminach;

 • 14 dni od daty zgłoszenia, gdy naprawa nie wymaga wymiany elementów
 • 30 dni od daty zgłoszenia, gdy naprawa wymaga wymiany elementów, a o wymianie elementu na wolny od wad decyduje Gwarant

5. Reklamację należy składać w jednostce handlowej, w której wyrób zakupiono.

6. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu (paragon, faktura).

7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwienia reklamacji, jeżeli w związku z jej załatwieniem nie było możliwe używanie przez użytkownika wyrobu, którego dotyczyła reklamacja.

8. Jeżeli ujawnione wady nie podlegają bezpłatnemu usunięciu w rozumieniu postanowień niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się usunąć wady odpłatnie na podstawie odrębnej umowy.

9. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Polski.