DP 150 – drzwi przesuwne i podnoszono – przesuwne

Zastosowanie
System DP 150 służy do konstruowania okien i drzwi przesuwnych przeznaczonych do zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej. Konstrukcje przesuwne DP 150 przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej jako:
a) Przegroda zewnętrzna gdy stanowi:

 • wyjście z pomieszczenia mieszkalnego na taras (jako jedyna przegroda oddzielająca mieszkanie od otoczenia zewnętrznego),
 • wyjście z ogrodów zimowych (ogrzewanych i nieogrzewanych) gdy drzwi te montowane są w konstrukcji aluminiowo – szklanej dobudowanej do budynku mieszkalnego i stanowię drugą przegrodę (w ścianie budynku znajduje się właściwa przegroda spełniająca warunki ochrony cieplnej, akustycznej itp.),
 • jedyną przegrodę wbudowaną w konstrukcję aluminiowo – szklaną ogrodu zimowego, w sytuacji gdy pomieszczenie mieszkalne połączone jest z ogrzewaną zabudowa tarasu (ogrodu zimowego),
 • okno zewnętrzne w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej.
 1. b) Przegroda wewnętrzna:
 • do kształtowania nośnych ścian przesuwnych w budynkach mieszkalnych,
 • do aranżacji pomieszczeń i boksów biurowych,
 • do wykonywania zabudów biurowych (np. regały, szafy z drzwiami przesuwnymi).

Opis techniczny
System DP 150 składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładka termiczną.
Głębokość zabudowy to:

 • futryna – 150 mm
 • skrzydło – 66 mm

W systemie DP 150 można stosować różnego typu wypełnienia (szkło pojedyncze, szkło zespolone, także w pakietach trzyszybowych o grubości od 8 do 50mm).
Maksymalne wymiary konstrukcji które możliwe są do wykonania w tym systemie to:
Wysokość skrzydła Hs= 2800mm i szerokość skrzydła Bs=3000.
Wymiary konstrukcji możliwe do wykonanie, ograniczone są również przez nośność okuć i tak:

 • maksymalny ciężar skrzydła drzwi w wersji podnoszono – przesuwnej to 300 kg,
 • maksymalny ciężar skrzydła w wersji przesuwnej to 250 kg.

Całkowita szerokość konstrukcji ograniczona jest jedynie długościami handlowymi profili oferowanymi przez YAWAL S.A.

Dodatkowe walory (szczególne dla danego systemu)
DP150 pozwala na systemowe otwarcie bardzo dużych przeszkleń.
Zastosowanie okuć podnoszono – przesuwnych pozwala na podniesienie walorów użytkowych konstrukcji (eliminujemy efekt trzaskających skrzydeł drzwiowych itp.).
Odpowiednie zatopienie dolnej części futryny w posadzce pozwala na praktyczne wyeliminowanie progu, co nie jest możliwe w innych przegrodach zewnętrznych.

Cechy charakterystyczne
W ramach systemu DP 150 istnieje możliwość tworzenia konstrukcji przesuwnych w przeróżnych konfiguracjach i układach. Możliwe jest także instalowanie drzwi DP 150 w systemach fasadowych.
Odpowiednie profile przejściowe pozwalają na wykonanie drzwi przesuwnych z naświetlami górnymi i bocznymi i umieszczonymi pod kątem 90 i 135 stopni w stosunku do płaszczyzny drzwi.

Futryna trzyjezdniowa
W sprzedaży pojawiły się już profile służące do konstruowania futryny trzyjezdniowej. Profil futryny trzyjezdniowej składa się z dwóch niezależnych profili o numerach 12.18126.x i 12.18108.x. Kształt tych profili został zaprojektowany tak, aby istniała możliwość ich jednoznacznego połączenia. Zasada łączenia jest podobna do zatrzaskiwania klipsa ozdobnego na listwie dociskowej w fasadzie. Z tym, że w tym przypadku do połączenia potrzebne są dużo większe siły. W warunkach warsztatowych łączenie obu części może odbywać się przy pomocy prostych narzędzi typu – ściski stolarskie. Kilka takich ścisków zakładamy na profile w odległości około 1m od siebie. Kolejno dokręcamy ściski, aż do momentu zatrzaśnięcia się profili względem siebie. Tak uzyskany profil zabezpieczamy przed rozpięciem poprzez wkręcenie odpowiednich wkrętów. Wkręty zabezpieczają profil przed niekontrolowanym rozpięciem pod wpływem np. nacisku rolek przesuwających skrzydło.

Futryna trzyjezdniowa umożliwia poszerzenie możliwości konstrukcyjnych całego systemu. Z jej pomocą możemy konstruować cały szereg drzwi przesuwnych w konfiguracjach których na futrynie dwujezdniowej nie byliśmy w stanie uzyskać.

Najnowsza edycja katalogu systemowego DP150 która będzie dostępna w najbliższym czasie będzie zawierać wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego prefabrykowania tego typu konstrukcji, a więc: sposób łączenia profili ze sobą, przekroje przez konstrukcje trzyjezdniowe, oraz sposób odwadniania tego typu drzwi przesuwnych.

Parametry techniczne

Parametr Norma Wartość
izolacyjność termiczna EN ISO 10077-1
współczynnik przenikania ciepła ramy Uf = 2,97 W/m2K
współczynnik przenikania ciepła drzwi przesuwnych
– szyba zespolona Ug=1,1 W/m2K Uf = 2,97 W/m2K, Ud = 1,6 W/m2K
– szyba zespolona Ug=0,8 W/m2K Uf = 2,97 W/m2K, Ud = 1,3 W/m2K
– szyba zespolona Ug=0,7 W/m2K Uf = 2,97 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K
odporność na napór wiatru wg EN 12210 Klasa C2
szczelność na wodę opadową wg EN 12208 Klasa 4A
izolacyjność akustyczna wg EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 32 (-1:-3) dB
infiltracja powietrza wg EN 1026 Klasa 2