FA 50SG

Przeznaczenie
System FASADA 50 SG i SG-M (FA 50 SG i SG-M) jest systemem profili aluminiowych, przeznaczonym do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania, przebieg poligonalny). Zewnętrzna strona ściany osłonowej pozostaje gładka bez widocznych listew aluminiowych.

Opis techniczny
Konstrukcja nośna ściany osłonowej składa się z profili pionowych (słupów) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym i standardowej szerokości 50 mm. Możliwe jest stosowanie słupów o wymiarach głębokości od 26 do 212 mm oraz rygli 20 do 120 mm. W polach konstrukcji nośnej możliwe jest stosowanie wypełnień w postaci szyb zespolonych zamocowanych do ram aluminiowych. Grubość stosowanego wypełniania zawiera się w zakresie 26 – 32 mm, Tafla szklana mocowana jest do ramy aluminiowej na dwa sposoby: FASADA 50 SG – strukturalne klejenie szyby, FASADA 50 SG-M – mechaniczny montaż szyby. Ramy aluminiowe trzymające szkło mogą pełnić funkcję okna odchylnego lub kwatery stałej. Możliwe jest kształtowanie pól wypełnień stanowiących pasy podokienno – nadprożowe o określonej odporności ogniowej (EI 15 – EI 120). Zapewnienie wysokich parametrów szczelności na przenikanie wiatru i wody uzyskuje się poprzez zastosowanie uszczelek z EPDM. Zamocowanie konstrukcji ściany osłonowej do budynku (budowli) odbywa się z wykorzystaniem specjalnych konsoli aluminiowych.

Właściwości

 • stop: EN-AW 6060 T6 (AlMgSi0.05 T6)
  – PN-EN 573-1, PN-EN 573-4 – skład chemiczny
  – PN-EN 12020-2 – tolerancje wykonania
  – PN-EN 755-2 – własności mechaniczne
 • przepuszczalność powietrza: a ≤ 0.1 m3/(m*h*daPa2/3)
 • wodoszczelność: Δp = 600 Pa
 • współczynnik przenikania ciepła (część środkowa panelu): Uo ≤ 0.15 do 0.19 W/m2K
 • współczynnik przenikania ciepła dla profili: 1.55 – 1.70 W/m2K
 • izolacyjność akustyczna: Rw = 30 – 55 dB – PN-B-02151-3:1999
 • klasyfikacja ogniowa (pas nadprożowo – podokienny): EI30 (NRO) – PN-B-02851-1:1997
 • klasyfikacja ogniowa (pełna konfiguracja FASADA 50 EI 60) – EI 60 – PN-EN 13501-2:2007

Zalety systemu

 • umożliwia realizację konstrukcji o zróżnicowanych kształtach i wielkościach zgodnie z wizją architekta
 • wysokie parametry szczelności wodnej i izolacyjności cieplnej zgodne z obowiązującymi normami
 • system FA50 SG i SG-M jest kompatybilny z wszystkimi systemami okienno-drzwiowymi z oferty YAWAL S.A