PBI 50N

System PBI 50N służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i kon­strukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi –w tym drzwi wahadłowe, okna – w tym okna podawcze, nienośne ściany działowe, witryny, boksy.

Głębokość profilu 50mm czyni go jednym z najmocniejszych profili na rynku w tej grupie.

Na bazie systemu PBI 50N można wykonać także drzwi i ściany dymo­szczelne.

Właściwości dymoszczelne drzwi, systemów PBI 50N i PBI 40E sklasyfikowano wspólną aprobatą.

Wyroby budowlane wykonane z prezentowanego zestawu materiałów. PBI 50N przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany systemu PBI 50N mogą być stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

Opis techniczny
System PBI 50N składa się z profili aluminiowych jednokomorowych bez izolacji termicznej o wymiarze charakterystycznym 50mm (głębokość zabudowy).
Futryny i skrzydła drzwiowe mają wymiar 50mm, a skrzydła okienne 57mm.
W systemie PBI 50N można stosować różnego typu wypełnienia przeźroczystego i nieprzeźroczystego o grubości od 4 do 45mm.

Maksymalne wymiary konstrukcji które możliwe są do wykonania w tym systemie to:

  • HxB=2400mmx1200mm w przypadku drzwi jednodzielnych lub
  • HxB=2300mmx1300mm w przypadku drzwi jednodzielnyc
  • HxB=2400mmx2210mm w przypadku drzwi dwudzielnych lub
  • HxB=2300mmx2600mm w przypadku drzwi dwudzielnych
    gdzie:
    H – wysokość drzwi w świetle
    B – szerokość drzwi w świetle

Dodatkowe walory (szczególne dla danego systemu)
System posiada rozwiązania technologiczne, przeniesione z wprowadzonego wcześniej, systemu „ciepłego” PI 50N na zawiasach wrębowych. Akcesoria i okucia to wspólna cecha tych systemów. Wprowadzona unifikacja pozwala wykonywać konstrukcje szybko, eliminując przy tym możliwość wystąpienia błędów przy prefabrykacji.
Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakość wykończenia powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowym i anodowanie.
Oferowane są wyroby malowane w dowolnych kolorach wg oznaczeń RAL.

Cechy charakterystyczne
System PBI 50N pozwala tworzyć drzwi –w tym wahadłowe, okna – w tym okna podawcze, konstrukcje ścianek działowych oraz ścianek kasowych. W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia konstrukcji w różnych konfiguracjach i układach. Możliwe jest także wykonanie ścian pod dowolnymi kątami w tym pod kątem 90 i 135 stopni.
Głębokość profilu 50mm czyni go jednym z najmocniejszych profili na rynku w tej grupie. Szeroka gama profili, w tym wzmocnionych słupków, pozwala wykonywać konstrukcje o dużych gabarytach.

Jako wypełnień używa się wszelkiego rodzaju szkła dostępnego na rynku. Mogą to być szyby pojedyncze, zespolone lub kuloodporne, wykonane ze szkła przezroczystego, absorpcyjnego, ornamentowego lub refleksyjnego. Oprócz wymienionych stosuje się także wypełnienia w postaci paneli aluminiowych, dowolnych ścianek meblowych, płyt gipsowych albo płyt poliwęglanowych. Maksymalna grubość wypełnienia wynosi 45mm.

Ściany i drzwi systemów PBI 50N i PBI 40E objęte będą jedną aprobatą techniczną w której przeznaczenie, zakres stosowania oraz metodyki badawcze i klasyfikacje określone są dokumentem Unii Europejskiej ETAG 003.

Parametry techniczne

Parametr Wartość
Siła operacyjna klasa 2 PN-EN 12217
Odporność na obciążenia statyczne pionowe klasa 2 PN-EN 947
Odporność na skręcanie statyczne klasa 2 PN-EN 948
Odporność na uderzenie ciałem twardym klasa 2 PN-EN 950
Odporność na obciążenie udarowe ciałem miękkim i ciężkim klasa 2 PN-EN 949
Odporność na wielokrotne cykliczne – otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna) klasa 5 PN-EN 12400
Izolacyjność akustyczna Rw 22-32dB
Przepuszczalność powietrza [a≤1,0 m³/(m•h•daPa²/³)] klasa 2 PN-EN 1227
Dymoszczelność Sa Sm PN-EN 13501-2
Odporność profili na korozję C1-C4 PN-EN 12944-2